Velkommen til turmarsjer i nedre Glomma

Her kan du lese om klubbene våre. Finne hvor og når marsjene går.
Vi legger også inn bilder fra forskjelige arrangement m/tekst osv.
Velkommen til å gå turmarsj hos oss.
Vi ønsker alle en god tur og håper dere kommer tilbake på neste marsj.

Vi ønsker alle en god tur. Håper vi ser mange deltagere på vinter-serien.

Vi følger NTF sine retningslinjer angående koronasmitte.

Det er ikke stengt på PV, RV eller stolpejakt, med vær forsiktig og tenk på hverandre.

Link til: