Velkommen til turmarsjer i nedre Glomma

Her kan du lese om klubbene våre. Finne hvor og når marsjene går.
Vi legger også inn bilder fra forskjelige arrangement m/tekst osv.
Velkommen til å gå turmarsj hos oss.
Vi ønsker alle en god tur og håper dere kommer tilbake på neste marsj.

Vi ønsker alle en GOD JUL og et GODT NYTT ÅR.

Vi følger NTF sine retningslinjer angående koronasmitte.

Det er ikke stengt på PV, RV eller stolpejakt, med vær forsiktig og tenk på hverandre.

Link til: