Litt om turmarsjer

Turmarsj er en form for sport hvor man går arrangerte turer. I Norge er turmarsjene arrangert av Norges Turmarsjforbund sentralt, og en rekke turmarsjforeninger lokalt. Sporten passer for alle mennesker, små og store, og man trenger ikke andre egenskaper for å delta enn turglede. Det er ingen konkurranse, tidtaking eller vinnere, bare muligheter for trim og sosialt samhold, samt muligheter for å være med på bussturer og andre turer til steder i inn- og utland for å delta i turmarsjer. For å delta må man betale en deltakeravgift som varierer fra 20 til litt over 100 NOK, avhengig av om man kun ønsker IVV-stempel i deltakerbeviset eller medalje i tillegg til IVV-stempel. Distansene man går varierer fra 5 til over 20 km, og terrenget varierer mellom asfalt i sentrumsgater, landeveier, skog og fjell. Det er en bra måte å bli kjent med egen by eller andre byer på. De fleste løypene er tilrettelagt for barnevogner og rullestoler.

Hentet fra Wikipedia.

Om oss

Ble stiftet 5. februar 2002. Dette var i samarbeid med Varteig idrettslag som hadde styringen med marsjene i Varteig fra 1989. VIL startet opp med fellesmarsjer og 16. september 1990 arrangerte VIL sin første ”Ingamarsj». Dette ble en stor suksess med hele 425 deltakere. Siden kom det andre marsjer til. Det er en god del administrasjon rundt marsjarrangementene og friidrettsarrangementer og VIL valgte å gi fra seg styringen for marsjene. Varteig Turmarsj Klubb var da et faktum. VTK arrangerer i dag 2 ordinære marsjer (Ingamarsjen og Fakkelmarsjen) og i tillegg flere fellesmarsjer. Vi arrangerer også PV, som er åpen hver dag hele året med noe begrensninger i elgjakta. Varteig Turmarsj Klubb er en aktiv klubb med 48 medlemmer nå i 2020.

Styrets sammensetting 2019

Leder: Odd Johansen.
Sekretær: Ellen Nygård.
Kasserer: Yngvar Haugland.
Styremedlem: Odd Brenne.

Revisor: Reidun S. Johansen

Revisor: Marit Brenne

Ble startet 28. januar 1992. Vi er en klubb som arrangerer turmarsjer tilsluttet Norges folkesportsforbund og det Internationaler Volksportverband. Klubben har 69 medlemmer, og våre arrangementer er : Sarpsborg bymarsj, Tunevannet rundt, Greåker festningsmarsj og Greåkermarsjen. I tillegg arrangerer vi i vinterhalvåret vinterserie som går over minimum 10 onsdagskvelder. Vi er også med på å arrangere noen av Norges Folkesportsforbunds fellesmarsjer som arrangeres over hele landet som Julemarsj og Sommertrimmen. 

Styrets sammensetting 2020

Leder: Gunnar Bro.
Nestleder: Anne Marit Sundbye .
Sekretær: Tone  Schrøder .
Kasserer: Nils Tonvik.
Styremedlem: Steinar Fauli.
Styremedlem: Sonja Oliversen.

Fredrikstad Turmarsj Klubb ble stiftet 18. mars 1992 og er medlem av Norges Turmarsj Forbund og det Internasjonale Folkesportsforbund IVV. Vi har som hensikt å arrangere organiserte turmarsjer med merkede løyper som er fremkommelig med både barnevogn og rullestol.

Fredrikstad Turmarsjklubb har 109 medlemmer. Man trenger ikke å være medlem for å delta ved våre arrangementer.

Våre faste turmarsjer er: Glommastien-Fredrikstad-marsjen-Postmarsjen-Postrunden og Den Nye Oldtidsmarsjen.
Vi arrangerer også flere av forbundets felles marsjer og har 20 organiserte sommer vandringer samt 10 vintervandringer.
Siste sommerserie før ferien blir avsluttet med grillmat, kake og drikke.
Hvert år arrangeres Rosa Sløyfe marsj og Blå Sløyfe marsj til inntekt for kreftsaken. Ved juletider har vi Julemarsj og en felles julevandring som blir avsluttet med juletallerken på Aktivitetsbyen Gml. Fredrikstad.
Løypelengder ved våre arrangement er valgfrie på 5 eller 10 km.

Som permanente vandringer har klubben utarbeidet følgende:
Fredrikstad Rundvandring-Fredrikstad Byvandring og Glommastien på sykkel.
Klubben har også samarbeid med aktørene om stolpejakt og turorienteringen i Fredrikstad.

Vi arrangerer to medlemsmøter i året et om våren og et på høsten, som gir våre medlemmer en gylden sjanse til å komme med innspill og ønsker.

Hvert år er flere av våre medlemmer med i dugnad for Fredrikstad Cup, som igjen gir klubben meget god støtte økonomisk og er med på at vi kan drive klubben slik vi gjør, men selvfølgelig er dette frivillig.

Klubbens årsmøte er alltid en stor begivenhet, selve årsmøte varer som regel fra en halv til en time. Etter møtet avholdes årsfest med god mat og drikke og ikke minst hyggelig samvær ut i de små timer.

Alt i alt er Fredrikstad Turmarsj Klubb en aktiv klubb som legger alt til rette for sine deltakere og jobber sterkt for at alle som deltar skal ha en flott opplevelse i naturen og et fint sosialt samvær.

Styrets sammensetting 2020

Leder: Alf Gullik Hansen
Nestleder: Harald Solberg
Sekretær: Per Tarvang
Kasserer: Anne Gerd Stadshaug
Styremedlem: Bjørn Pettersen
Styremedlem:
Ole Willy Fredriksen

Styremedlem: Trond Edgar Fjelldal

Varamedlem: Kai-Vidar Marthinsen

Varamedlem: Magnhild Fure

Arrangementskomite:

Leder: Magnhild Fure

Løypekomite:

Leder: Alf Hansen

PR/Markedsfører:

Kai-Vidar Marthinsen